Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ondřej Šrámek - vyjádření k projektu BLÁZINEC V HLAVĚ

14. 6. 2018

 Mgr Ondřej Šrámek:

„BLÁZINEC V HLAVĚ“

Bohnická Divadelní Společnost®

vyjádření k projektu

K dramaturgii projektu se mohu vyjádřit jen s největší radostí a obdivem. Přesně vychází z možností a schopností herecké společnosti, kterou má Martin Učík k dispozici. Courtelionovská dramatika nevyžaduje psychologii, zato přesné gesto, gag, hravost. I profesionální herce učí disciplíně, okamžitým reakcím v podstatě v oblasti první signální. Žádné tváření, žádné vytváření postavy a hraní psychologických problémů. A podobné je to s rakvičkárnou. Velmi se mi líbí divácká adresa od malých dětí po rodiče. Vím, jak spontánně a radostně na rakvičkárnu reagují právě malé děti. Dovedu si představit, s jakou radostí ji budou herci hrát a jak se přes spontánní radost ze hry vytvoří přirozený most mezi diváky a herci, mezi „normálními“ a „nenormálními“. O to cennější, že se ten kontakt odehraje pro část diváků v jejich raném věku. O to víc, pokud na takové setkání naváží loutkové dílny. Stejně tak mi připadá nápaditá maňásková multižánrová hra. Děti maňásky milují, zvlášť když se s nimi nezachází pietně, a dospělí mohou mít radost z variací na žánry a na známé texty. Nechci se ale pouštět do úvah sociologických nebo terapeutických. Nejsem odborník. Podstatné je, že jak pro ty, kteří budou hrát, tak pro diváky, je repertoár zvolen velmi vhodně, a že se těším na to, že vzniknou představení, která budou zajímavá i umělecky, jak jsem se o tom u Martina Učíka na základě znalosti jeho režijní a pedagogické práce, už mnohokrát přesvědčil.

 

 Ondřej Šrámek

dramaturg a kreativní producent

Česká televize

 

 

 BLÁZINEC V HLAVĚ - projekt

Bohnická Divadelní Společnost® v roce 2018 znatelně zvýšila své aktivity divadelní a rozšířila svou nabídku o galerii. Galerie HH vznikla, aby se stala multifunkčním centrem spolku. Kromě samotné galerijní aktivity plní i úlohy kancelářského zázemí, malé divadelní zkušebny a maňáskové dílny.

Galerie vystavuje artefakty chráněných dílen, např. Modrého klíče o.p.s. a Centra arteterapeutických akivit PN Bohnice, a nabízí je ke koupi, čímž pomáhá jejich tvůrcům. Galerie HH je malým příspěvkem do širokého uměleckého projevu, zvaného l´art brut.

Je to důsledně nekuřácký prostor a netolerují se zde ani alkohol a drogy. Je to taková malá oáza na Žižkově, v místech velkého výskytu hospod a nočních klubů.

 

DIVADELNÍ ČINNOST PO ODCHODU ZE STUDIA CITADELA

 

Po „3 Sestrách podle Čechova“, vzniklo doposud poslední velké divadelní představení v roce 2010, na podkladě původní divadelní hry Martina Komárka „Starý nácek“. /koncept a režie: Martin Učík, hudba Lukáš Kuta, scénografie Petr Bakoš, kostýmy Pavla Michálková, filmová spolupráce Pavel Štingl/

Hostovali v něm čtyři přední profesionální herci, Hana Seidlová, Petr Vaněk, Ondřej Bauer a v titulní roli David Matásek. Úspěšně jim v paralelním herním plánu sekundovali vyškolení herci BDS ®.

Poté se spolek na léta soustředil na malé divadelní formy, etudy, uváděné v divadle i plenéru, happeningy. Obnovil, opět ve zcela novém obsazení, pouliční loutkové představení: „Ufoun je kamarád“, jež cílí na dětské publikum, ale obsahuje i motivy, blízké dospělým. Základním tématem je tu nebezpečí zneužití psychiatrie a necitlivý přístup k pacientovi.

Tuto činnost Učík rozvíjel v letech 2013 – 2016, jako terapeut, v Denním psychiatrickém sanatoriu Ondřejov, kde založil a vedl Divadelní dílnu.  

V roce 2016 spolek obnovil i své letité, kmenové téma v představení „Morodochium“ autora T.R. Fielda, jež provázelo spolek po celou dobu existence, ovšem doznalo 5 různých nastudovánív dramaturgické a režijní úpravě M. Učíka. Všechny produkce spolku se tedy vešly do formy „chudého divadla“, uváděného na ulici, v hospodských salóncích, literárních kavárnách apod.  Zkoušelo se v nedivadelních prostorech, náklady na techniku a výpravu byly prakticky nulové, nebylo třeba žádat o dotace.

Velkým přínosem tohoto typu divadla byl fakt, že si divadelní soubor své diváky nacházel v místech, kde se přirozeně vyskytovali - nejednalo se o ejich návštěvu divadla, kam by se mnozí diváci sami nevypravili. Zároveň se tak představení dostala do nových souvislostí, vyžadovala jiné postupy, více odvahy a integrity k činu. Pro lidi s diagnózami zvýšené bázlivosti to byla velká výzva. 

Shrnuto, šlo dostat herce – pacienty z jejich ulity, odvážit se činu a prokázat, že divadlo má smysl jen tehdy, když se hraje pro diváky.

Tato etapa trvala skoro 8 let, ale nyní, aniž bychom se hraní na ulici a v nedivadelních prostorách vzdávali, chceme sáhnout po nových žánrech i autorech.

 

Jiří Krejčík: „Manželství po francouzsku“

 

Dvě francouzské aktovky, na motivy klasického autora G. Courtelina, napsal Jiří Krejčík, velký český filmový režisér a milovník francouzské konverzační komedie. Vznikly tak půvabné, úsměvné frašky, jimž chceme přidat společenskou naléhavost a drsnější humor, aby více promlouvaly o dnešní povrchní „lepší společnosti“.

Texty upravil a režie se ujme Martin Učík.

K hostováni  jsou přizváni herečtí profesionálové – Martin Hrubý /MDMB/, Hana Seidlová aj. O hostující režii jedné z aktovek jednáme s režisérem Martinem Tichým.

 

Martin Učík: „Do pekla ne!“

 

Jedná se o scénickou kombinaci žánrů, jakou jsou maňáskové divadlo, zpěvohra s živou kapelou na jevišti a pohybově-pocitové divadlo s velkým důrazem na práci se světlem, papírem, látkami a scénickou hudbou.

Hudební tvorby se ujme hudební skupina Filipa Dvořáka, cembalisty, žáka Zuzany Růžičkové, specialisty na starou hudbu a její míšení s hudbou vlastní, současnou.

Výtvarné a světelné prvky inscenace budou tvořit: Zora Velková /DAMU/ a Martin Učík. Práci s loutkou povede Přemysl Bukovský /DAMU/.

Hostovat budou loutkářští profesionálové - Lenka Krupanská aj.  

Tématem hry je zcela legální zabiják – alkohol a jeho oběť.

Hlavní postava, mladý učitel, kvůli alkoholu přijde o vše, o rodinu, o práci a pak i o střechu nad hlavou. Je to bez nadsázky faustovský příběh, tragédie člověka, jeho rodiny, jeho dětí…  Volíme v základu žánr maňáskového divadla, kde je tragický osud zrcadlen v postavách pimprlat – neschopných se alkoholu bránit.

Zejména v tomto představení chceme získat nové herce – pacienty. K tomu je třeba i mít stabilní prostory, kde nás lidé vždy najdou. Jednáme proto o možnosti pronajmout stálou, vyhovující zkušebnu.

 

 

HERECKÉ A LOUTKÁŘSKÉ DÍLNY

 

Chystáme se v prostorách spolku – v Galerii HH, pořádat bezplatné herecké dílny, přípravku pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet lákavé prostředí divadla, ale ostych jim brání. Zároveň si tu mohou ověřit, v rámci sebereflexe, nové aspekty svých psychických potíží.

Loutkářské dílny, vedené profesionály, budou nabídkou pro děti a jejich rodiče, jak smysluplně a tvořivě strávit čas bez finančních výdajů, jež bývají enormní – i v případě prosté návštěvy kina…

Dítě, jež u tvorby loutky vydrží, dočká se i loutkoherecké praxe a může si domů odnést levné papírové divadélko a loutky, umožňující zabavit a stmelit celou rodinu.    

            Bohnická Divadelní Společnost se bude i nadále podílet na životě občanů Prahy 3, /Žižkovská noc, Zažít Bořivojovu jinak, Ourfest Parukářka, KC Vozovna Žižkov/ ale bude působit, stejně jako letos, v celé Praze i ČR. /Kampa střed světa, Pražské kreativní centrum, V. kolona, Café na půl cesty, Kasárna Karlín, Babí léto v Bohnicích, Festival Re:publika Brno, Jedličkův ústav, Mezinárodní festival pouličního divadla „Za dveřmi“,  Bohnice na Housce, Loutkářský festival Plzeň, Festival Demokracie – Vize 2000, OKO – mobilní komunitní centrum, Klub Šatlava Malá Strana, U kaštanu – scéna Unijazzu, Spectaculo Interesse – mez. Festival Ostrava 2019… atd.

 

 

Bohnická Divadelní Společnost stále spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde vznikla. Hodlá v tomto trendu pokračovat, s výjimkou  festivalu Mezi ploty, s jehož megalomanským, pokrytecky přehlíživým, neetickým zacházením s pacienty, ostře nesouhlasíme.

O to více, chceme nabídnout vlastní alternativu terapie zážitkové, behaviorální, která nemůže být, už z principu, masová. Ověřili jsme si, že i maličký divadelní spolek dokáže, v dobrém, zasáhnout velkou skupinu tzv. zdravých diváků a připravit jim velký emotivní zážitek.

 

 

Martin Učík

 

Poznámka:

Bohnická Divadelní Společnost® se po otřesech, způsobených podvodným jednáním předsedkyně Studia Citadela, Venduly Kodetové, jež, po Učíkově odchodu ze sdružení Studio Citadela, neváhala

1) zfalšovat jeho podpis na grantové písemnosti pro MK ČR,

2) na několik měsíců se stát podvodně, bez našeho vědomí, předsedkyní našeho sdružení, uvedením v omyl úřednice na MV ČR,  

3) a neváhala ani podniknout kroky ke zcizení názvu Bohnická divadelní společnost, prostřednictvím pokusu o zápis ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Naštěstí jsme těmto podvodným pokusům učinili přítrž.  Jedné věci jsme nezabránili: přesto, že máme na název Bohnická divadelní společnost copyright, našla si V. Kodetová právní kličku, jak tuto skutečnost obcházet. Vše by řešilo další soudní řízení, ale za cenu nemalých výdajů, jež si nemůžeme dovolit.

 

Bohnická Divadelní Společnost® používá ve svém názvu symbol ochranné známky ® a občas i přídomek „original“.