Jdi na obsah Jdi na menu
 


Umělci pro společnost: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze

8. 2. 2017

Reakce Martina Učíka na vydání příručky:

„Umělci pro společnost: příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze“

/vydal Institut pro umění – Divadelní ústav/

 

Vážení,

        je veliká škoda, že ve vaší publikaci je zmíněna Bohnická divadelní společnost jen jako jakýsi pod-produkt festivalu Mezi ploty. Je to vžitý nesmysl, který je velmi rozšířený, a překvapuje mě, že se opakuje v odborné knize.    BDS vznikla několik let před prvním ročníkem mega mainstreamového "übermensch" festivalu Mezi ploty. Předcházely mu i první dva ročníky festivalu BOHNICE 1990 a 1991, pořádané UNIJAZZEM.

Mezi ploty se do dobře nastaveného modelu vetřelo, aby porušilo základní dramaturgickou dohodu s Unijazzem a směřovalo nezadržitelně místo kvality ke kvantitě, místo resocializace postižených k mainstreamu, zájmu vlastních kapes a dospělo až k likvidaci stánků tréninkové KAVÁRNY VESMÍRNA a CAFÉ NA PŮL CESTY, která si dovolily podávat skromné občerstvení, čaj domácí výroby, domácí limonády a pár lahví kofoly. Na "pohostinství" mělo přece exkluzivní smlouvu jen NedomYsleno. 

Výtěžek pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice je léta již jen úlitba z bohaté hostiny NedomYslena. Tisíce návštěvníků si myslí, že výtěžek jde na konto pacientů. Ano, to jde, ale jen to, co nezůstalo za nehty NedomYslena s.r.o. Výstrahou všem budiž /v minulosti/ nečíslované vstupenky a hromady zabaveného jídla a vody u vstupu, které si nebozí návštěvníci nesou s sebou do areálu, na celý den. Mnozí pacienti po aplikaci psychiatrických léků pociťují neuhasitelnou žízeň a potřebují tekutiny. /Naštěstí na festival pacienti už dávno skoro vůbec nechodí./ O to méně by kupovali předražené jídlo a pití od nelítostných stánkařů – ti jsou pak vydíráni poplatky pro NedomYsleno, potažmo pro agenturu Rifraf, takže inflace cen se rozbíhá na plné obrátky. Kde to jsme? Na festivalu pro integraci postižených, sociálně slabších nebo jsme na komerčním festivalu, jenž, např. za pronájem areálu, platí symbolickou jednu korunu, ale účtuje buřtastánkům komerční nájem, který jde pořadatelům do kapsy?!!! Komerční nájem požadoval pan Souček i po stáncích chráněných dílen, nabízejících výrobky postižených klientů. Byl naštěstí zastaven, málem dostal přes hubu. A dostal by právem. Jeden rok nenažranost Nedomyslena, potažmo agentury RifRaf, vzrostla tak, že malou lahvičku sladké limonády prodávali za 80,- Kč. Myslím že Rifraf má případné jméno – evokuje to rvaní kusů živého masa.

Zareagovali jsme na tyto skutečnosti klaunérií: „Bacha, ať tě nepoleju“, kdy jsme, během dvou dní, rozdali zdarma 4 tisíce kelímků kohoutkové vody, již nám opatřila od sponzora nemocnice.

Po incidentu s likvidací stánku Kavárny Vesmírna již na Mezi ploty zásadně nevystupujeme. Pokud se s názvem Bohnická divadelní společnost setkáte i dnes na plakátech, nejsme to my, ale plagiátoři. My užíváme název

Bohnická divadelní společnost ®

 zaregistrovanou na Úřadě Průmyslového vlastnictví, jako ochrannou známku. Registraci předcházela podlá snaha nám ji zcizit.  Užíváme symbol ® za názvem a někdy i s dodatkem: …Martina /Učajze/ Učíka.

Bohnická divadelní společnost má za sebou více než 25 let terapeutické práce v nesmírně těžké disciplíně - terapii psychiatrických pacientů. Působí na ně především divadelní činností a využívá veškeré divadelní prostředky. Spolupracuje soustavně s Psychiatrckou nemocnicí Bohnice, /100 let Bohnic, Babí léto v Bohnicích/ kde před 27 lety vznikla. Byla oceněna 1. Národní psychiatrickou cenou profesora Vladimíra Vondráčka pro rok 1993, udělenou vědeckou radou Vondráčkovy nadace. Vytvořila desítky inscenací a odehrála stovky představení pro veřejnost, jež se staly prostředkem k výraznému zlepšení psychické kondice pro desítky pacientů, k jejich resocializaci a k destigmatizaci.

BDS objela velký kus Evropy a mnoho festivalů, včetně jednoho světového - Madness and Arts World Festival 2006. Vybudovala vlastní kulturní zázemí v centru Prahy jako významný přestupný bod do světa "zdravých". Stala se kulturním fenoménem na poli divadla, ač vznikla prakticky z  ničeho - nebyl tu, do té doby, žádný takový divadelní organismus. Své činnosti se věnuje celoročně a pravidelně. ČT natočila o ní dva dokumenty: „Ostrov Bacena“ a „Bohnická divadelní štace“. Úryvky z představení lze rovněž vidět v dokumentu „Panenky v ráji“.

Představení "Věra, Marie tančí" bylo natočeno a vysíláno Českou televizí, a později odehráno ve Zlaté kapličce, na scéně Národního divadla. V roce 2010 vystoupila BDS ® na scéně Státní opery Praha v rámci koncertu skupiny         The Tap Tap.

Vznikla nová představení a nová nastudování: „Starý nácek“. Marťanské etudy, Ufoun je kamarád, Morodochium V. apod.

 Je zarážející, že se v publikaci nenašlo pro BDS místo v samostatné kapitole, a není tu jediná fotografie. Zatímco festival Mezi Ploty již dlouhou dobu nedokáže skrývat svůj pravý cil – a to jsou finanční zisky pro NedomYsleno s.r.o.

Svoji pravou tvář odhalil, když maličké stánky tréninkových kaváren "Kavárna Vesmírna" a CAFÉ NA PŮL CESTY! nechal,  pan Šesták a jeho suita zabijáků z ochranky, násilně zlikvidovat. Pan Šesták, šéf Nedomyslena s.r.o. totiž netušil po dvaceti letech existence Mezi Ploty, co jsou to  "chráněné dílny“ považoval je za nekalou  konkurenci buřt - pohostinství NedomYslena.

Distancujeme se od festivalu MEZI PLOTY zcela a úplně.

Bohnická Divadelní společnost ®

Martina /Učajze/ Učíka.

 

 

V úctě, Martin Učík, herec, scénárista a režisér,

zakladatel BDS ®